Το σχολείο των συναισθημάτων

Το σχολείο των συναισθημάτων - Παιδικά βιβλία ενσυναίσθησης που θα βοηθήσουν τα παιδιά να εκφράσουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους.

Η διαχείριση των συναισθημάτων τους, η επιβεβαίωση της προσωπικότητας τους, η αντίληψη του εαυτού τους σε σχέση με τους άλλους και η διατήρηση της αυτοεκτίμησής τους, είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που θα βιώσει το κάθε παιδί στο περιβάλλον του είτε αυτό είναι το σχολείο, είτε ο κοινωνικός του περίγυρος

Ενεργά φίλτρα