Τα βιβλία μου Μοντεσσόρι

Η παιδαγωγική της Montessori στην καθημερινότητα! Οι γονείς προσεγγίζοντας με αγάπη τα παιδιά τους θα τα προσκαλέσουν να μάθουν από τις εμπειρίες τους και, έτσι, να μεγαλώσουν!

Ανεξαρτησία, Ελευθερία, Σεβασμός. Υπάρχει τίποτα καλύτερο να μεγαλώσει ένα παιδί?

Ενεργά φίλτρα