Αρχική

Αρχική

Blog Categories

Blog Categories

Μαθαίνω μαθηματικά με το σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης

Τώρα τα μαθηματικά είναι πιο εύκολα για τα παιδιά με τη σειρά Μαθαίνω μαθηματικά με το σύστημα Μοντεσσόρι και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης.

Τις θερμές μας ευχαριστίες στον αξιόλογο μαθηματικό Κο Θωμά Ζαχαριάδη  για την παρουσιασξη.

Τώρα τα μαθηματικά είναι πιο εύκολα για τα παιδιά με τη σειρά Μαθαίνω μαθηματικά με το σύστημα Μοντεσσόρι και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης.

Τα βιβλία ξεκινούν από την ηλικία των  3ων ετών με μοναδικές δραστηριότητες που παρακινούν τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με τα μαθηματικά παίζοντας. 

Στόχος των βιβλίων είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τα μαθηματικά.